HELLIGDAG 10. JUNI – 10. søndag i det alminnelige kirkeår, år B

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER 2018

Les mer…

SOMMERFERIEN NÆRMER SEG

Siste kirkekaffe før ferien: søndag 24. juni.
Siste «Helligdag» før ferien: søndag 24. juni.

 

MESSEFALL I ST. DOMINIKUS KIRKE TORSDAG 21. MAI

da brødrene er bortreist.

VALG AV MENIGHETSRÅD

Man kan stemme på rådsmedlemmer, uansett sognegrensene, men bare én gang. Man må være katolikk og over 16. år. Stemmesedler og valgurne står til våpenhuset i St. Dominikus Kirke. Siste dag: Søndag 17. juni.

LEGDOMINIKANERNE VALGTE NYTT RÅD

for tre år den 9. juni. Leder: Jan Frederik Anker Solem, rådsmedlemmer Elisabeth Maria Vetland og Solgunn Furnes. Novisemester er fortsatt Åse Skjerdal og økonom er Caroline Bond.

 

SALG AV BRUKTE BØKER

teologi og skjønnlitteratur, i resepsjonen, St. Dominikus. Pris kr. 100.00 pr. bind, tre bøker for 200.00! VIPPS: 21991

 

NY BOK AV FR. AAGE HAUKEN

«Jerusalems murer», St. Olav Forlag 2018. les mer her >>

 

FEST FOR SOGNEPREST PÅL BRATBAK

lørdag 16. juni etter messen kl. 18.00, i Akersveien 1, bak kirken. P. Pål fylte 40 i mars, og har ti års prestejubileum i juni. Ta med mat til grilling, og drikke.
Arr.: menighetsrådet i St. Olav Domkirke.

 

DIAKON JOSEF OTTERSEN VIES TIL PREST

lørdag 23. juni kl. 14.00 i St. Olav Domkirke ved biskop Bernt Eidsvig.

 

PETERS KIRKE I HALDEN KONSAKRERES

fredag 29. juni, festen for Peter og Paulus, kl. 17.00 av Biskop Bernt Eidsvig

SKANDIAVISK OLSOK-FESTIVAL I TRONDHEIM

27.-29. juli for unge opp til 35 år.. Kr. 750.- for NUK-medlemmer, klr. 1150.- for ikkemedlemmer. Påmelding: NUKs hjemmesider.

VALFART FRA ASKIM TIL MARIAHOLM

lørdag 25. august. Deltagere som ønsker det, kan få transport fra St. Olav Domkirke kl. 8.00. Avsluttes med messe på Mariaholm kl. 17.00

KLOSTERET – MIDDELALDERENS KREATIVE SENTER

lørdag 1. sept. kl.10.00-15.00 ved Stavanger, seminar på Utstein Kloster v. Wolfgang Plagge. Pris.: kr. 450., inklusive lunsj.
Arr:: Stavanger Katolsk Forum, m.fl. Se katolsk.no/nyheter 13. juni.

VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org