HELLIGDAG 33. søndag i det alminnelige kirkeåret

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER HØSTEN 2018

Les mer…

 

FELLESSKAPET SANT`EGIDIO

møtes til bønn tirsdag 20. november kl. 18.45 i St. Josephs Kirke, Akersveien, deretter samvær i Mariagården, tema: «Om hellighet og barmhjertighet.» Alle velkommen.

 

JULEMARKED PÅ ST. SUNNIVA SKOLE

lørdag 24. november kl. 10.00-17.00.

 

KATOLSK GROVBRØD

Onsdag 21. november: Diakon Sindre Jacob Bostad: «Et liv i den kommende verden»
I menighetssalen, Akersveien 5, kl. 19.00. Dørene åpnes kl. 18.30 for lett servering.

 

FØR-CHANUKA-FEST MED MARKED I DET JØDISKE MUSEUM

søndag 25. november kl. 13.00-16.00. Lystenning, salgsboder, levende musikk og matservering.
Gratis.

 

OM IKONMALING

v. Lars Slettebø, onsdag 28. november kl. 19.30 i Dominikanernes Foredragssal.
Arr.: VENNEFORENINGEN

 

ÅPEN DAG PÅ KATARINAHJEMMET

lørdag 1. desember kl. 10.30-15.00. Salg, lotteri, verksted for barn, kafé.

 

ST. ELISABETHSØSTRENE INVITERER TIL JULEBASAR

lørdag 1. desember kl. 10.00-14.00. Juleverksted for barn.
Kl. 14.15: Mini-konsert i kapellet.

 

KIRKEKAFFEINNSLAG ETTER HØYMESSEN

Søndag 2. desember kåserer Åse Skjerdal i ti minutter om «Musikken i messa». Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening.

 

LANSERING AV «SEGL» 2018

søndag 2. desember kl. 16.30 -19.00, i Akersveien 16, lett servering fra kl. 16.00.
Med bl.a. Ståle Johannes Kristiansen, sr. Anne Bente Hadland, organisten Peder Varkøy, skuespiller Julie Støp Husby. Bl. a.:. «Edith Piaf og Ste. Thérèse av Lisieux.»
Alle er hjertelig velkommen.

 

KATOLSK – ORTODOKS AKADEMI

«Inkarnasjonen – julens budskap i ikon-kunsten», ved Caroline Serck-Hansen, onsdag 5. desember kl. 19.30 i Dominikanernes Foredragssal.
Entré kr. 50.-. Alle velkommen.

 

MINISEMINAR OM SAMVITTIGHETS FRIHET

ved advokat Håkon Bleken og lege Katarzyna Jackobowicz i Mariagården, Akersveien 16, 6. desember kl. 18.30-20.30.

 

PORTINARI- ALTERET AV HUGO VAN DER GOES

en julekrybbe fra middelalderen, v. tidligere førstekonservator ved Nasjonalgalleriet Frode Haverkamp, tirsdag 11. desember kl. 19.30
i Dominikanernes Foredragssal. Lysbilleder. Alle velkommen.

 

JULEMARKED I ST. OLAV MENIGHET

Søndag 16. desember, i stedet for kirkekaffe. Mer informasjon kommer…

 

ADVENTSRETRETTER HOS ST. JOSEPH-SØSTRENE

Informasjon: Les mer her >>

 
VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org