Helligdag

24. september, 25. søndag i det alminnelige kirke. År A.

 
KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG. VELKOMMEN!
 
DÅP OG KONFIRMASJON
Mandag 25. sep. ved fr. Haavar Simon Nilsen,kl. 19.30 i dominikanernes
foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding.
Mandag 2. oktober: Ikke foredrag!
Mandag 9. oktober: Messen, nattverden, v. fr. Arne Fjeld. Les mer: Katolsk Tro og Liv

FELLESKAPET SANT`EGIDIO
Tirsdag 26. september, bønn og refleksjon i St. Josephs kirke kl. 18.45.


MITT HJERTE ER UROLIG – DEN HELLIGE AUGUSTIN OG VI

Onsdag 27. september ved Jan Schumacher, kl. 19.00 i menighetssalen, Akersveien 5. Dørene åpnes for enkel servering kl. 18.00. (Katolsk Grovbrød.)


ROMANTIKK PÅ SCHAFTELØKKEN

Lørdag 30. september kl.12.00-19.00. Geir Uthaug om Shelley og Keats, Sverre Dahl om Hölderlin, Frode Haverkamp om romantikk i norsk malerkunst, Wolfgang Plagge spiller Beethoven, Dag Hol stiller ut malerier. Entré kr. 100,- (Arr.: Kulturutvalget i Frogner Menighet.)

LECTIO DIVINA
Søndag 1. oktober ved Karl Gervin på kirkekaffen i St. Dominikus. Han har skrevet boken i samarbeid med br. Joel Regnard, Munkeby Kloster ved Levanger. St.Olav Forlag 2017.

VANDRE-UTSTILLING
«Mange av dem ingen steder: å gjenopplive minnet om polske jøder i offentlige byrom». Utstillingen er frem til 3. oktober, i haven, Villa Grande, Huk Aveny 56, Bygdøy. (Arr. Muséet for
historien om polske jøder i Warszawa og HL-senteret.)


NYLANSERING AV FRANS AV ASSISIS SKRIFTER

Tirsdag 3. oktober i St. Hallvard Kirke.
kl. 18.00 Messe i kirken. kl. 18.45 Frans-aften ved: P. Hallvard T. Hole “Frans skrifter og spiritualitet”.
Stein-Martin Omre: “Frans brev til de troende Transitus (Vigilien til Frans minnedag”. (Arr.: St. Olav Forlag, Fransiskanerne og Legfransiskanerne.)


MESSE MED BØNN OM KALL PRESIDERT AV BISKOP BERNT

Torsdag 5. oktober på Lunden Kloster, kl. 18.00

AKADEMIET: OGSÅ VI ER KIRKEN
Fredag 20. oktober ved Madeleine Fredell,O.P.: Hvordan snakker vi om og til Gud idag? Kl. 18.30 i menighetslokalet, St. Hallvard, Enerhauggaten. Les mer www.ogsavierkirken.no


ÅPEN DAG PÅ MENIGHETSFAKULTETET

Lørdag 21. oktober, kl. 9.30-15.00 Luthersk salmeandakt ved Eivind Skeie. «Hva er det med Jerusalem?» ved Eivor Oftestad, Kristin Bliksrud Aavitsland, Edvard Hoem, Wolfgang Plagge, Oddbjørn Sørmoen.

SALIG ER TØRSTEN
seminar ved Areopagos og tidsskriftet STREK, lørdag 28. oktober kl. 9.30-17.00 i Filadelfia, St. Olavs gate 24. Entré: kr. 400,-. Studenter/trygdede kr. 300,-


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org