Helligdag 26. søndag i det alminnelige kirkeår år CForedrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.INGEN KIRKEKAFFE, DA SALEN RENOVERES

ROSENKRANSMEDITASJON I ST. DOMINIKUS
fredagene 4., 11., 18. og 25. oktober kl. 18.00.
Intensjon: Kirkens misjon.

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET
tirsdag 8. oktober og hverannen tirsdag kl. 18.45 i Menighetssalen, Akersveien 5.
Påmelding: www.stolavmenighet.info/troskurs

«OM ORTODOKSI PÅ NORSK»
Onsdag 9. oktober kl. 19.00-20.00: «Den hellige patriarken Tikhon og hans tid» v. f. Kliment.
Gudstjeneste i kirken kl. 18.00. I Vår Frelser ortodokse Kirke, Akersveien 33. (Inng. gjennom hoved-døren til kl. 19.00.)

«EN HELGEN I GRENSELAND
om arven fra Trifon av Petsjenga», v. Caroline Serck-Hansen. (Tidligere holdt i St. Dominikus!) tirsdag 1. oktober kl. 13.00-15.00 i Store Auditorium, Nasjonalbiblioteket, Solli plass.

«RELIGIONSDIALOG FOR 800 ÅR SIDEN OG IDAG»
v. Ingrid Rosendorf Joys, torsdag 3. oktober i St. Hallvard. Messe i kirken kl. 18.00, med bønn om kall. Foredrag kl. 19.00. Arr.: Legfransiskanerne i Lillestrøm og Oslo. Alle velkommen!

ORDENSLIV NOE FOR DEG? «KOM OG SE»
Helg for kvinner 18-35 år, 15.-17. november på Sta Katarinahjemmet. Påmelding innen 30. oktober.

FELLESSKAPET SANT`EGIDIO
møtes tirsdag 1. oktober kl. 18.45 etter messen i St. Joseph`s kirke.
Samtale i Mariagården: «Hvordan spre kunnskap om «Laudato si?»

FRANZ ROSENZWEIGS VISJON
om forholdet mellom jødedom og kristendom» onsdag 16. okt kl. 18.00.
«Theodor Adorno (1903-1969) – 50 år død – men fortsatt aktuell?», onsdag 30. okt., v. professor Henrik Holm. I Jødisk Museum, Calmeyers gt. 15. Entré: Museumsbillett kr. 60.-

«GUDS HJERTESLAG PÅ JORDEN»
10. oktober kl. 18.00. Svein Ellingsen-konsert i Uranienborg Kirke. Gratis.
11. oktober kl. 10.00-15.30 på MF, Gydas vei. I anledning MF`s overtagelse av Svein Ellingsens boksamling og privatarkiv. Med bl.a Ingrid Birkeland og Carl Petter Opsahl.

«VÆR EN RØST I VERDEN»
fordypningsdag for unge, menn og kvinner, 18-35 år på Katarinahjemmet lørdag 9. november. Overnatting mulig for utenbys boende. Påmelding innen 24. oktober til sr. Ane-Elisabeth, OP.
Arr.: «UngOP».

STILLHET, RO, ENKELHET
seminar om kristen meditasjon 24.-25. januar 2020 på Katarinahjemmet.
www.wccm.no

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no