Helligdag 23. søndag i det alminnelige kirkeår år CForedrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.INGEN KIRKEKAFFE, DA SALEN RENOVERES.

P. ELLERT DAHLS ADRESSE
3. sept. til frem mot jul:
Couvent de L`Annonciation,
222, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F – 75008 Paris.

SØSTER SHEEBA, Katarinahjemmet,
avla midlertidige løfter lørdag 7. september under vesper etter messen kl. 18.00 i St. Dominikus Kirke. Les mer på katarinahjemmets facebook-side

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET
tirsdag 3. september og hverannen tirsdag kl. 18.45 i Menighetssalen Akersveien 5. Påmelding: www.stolavmenighet.info/troskurs

OSLO KULTURNATT
Fredag 13. september
«Goylem Space Klezmer» spiller kl. 20.00 i Jødisk Museum, Calmeyers gate 15b. Gratis.
Omvisninger Vigeland-museet, Nobels gate, kl. 18.00-00.00.
Sveriges ambassade, svensk design. Incognito-gaten 27, kl. 16.00-22-.00.
Se mer på siden oslokulturnatt.no

«RUSSLANDS HELLIGE KVINNER – MED VEKT PÅ 1900-TALLET»
(på engelsk) v. Elina Kahla, Helsinki, i Vår Frelser Ortodokse Kirke, på vår Frelsers Gravlund, Akersveien 33, lørdag 14. september kl.15.00. Etter foredraget omvisning i kirken. Alle velkommen.
(Katolsk Ortodoks Akademi).

DEN ÅRLIGE KULTURDAGEN (ST OLAV DOMKIRKE)
i Akersveien finner sted lørdag 14. september.

PONTIFIKAL HØYMESSE
Ved biskop Bernt Eidsvig i Akershus Slottskirke søndag 15. sept. kl. 11.00 i anledning innsettelse av kapteinene Bjørn og Dominic som feltprester.
Alle velkommen.

FELLESKAPET SANT`EGIDIO
innbyr til bønn i St. Josephs kirke tirsdag 17. september kl. 18.45. etter messen på engelsk. Deretter Samtale om Pave Frans: Laudato Si.
Alle velkommen.

DIAKONVIELSE AV PHAM CONG BANG
i St. Johannes, Bretvedt lørdag 21. september kl. 12.00, ved Biskop Bernt, som oppfordrer de troende til å være til stede.

ORDENSLIV – NOE FOR DEG? KOM OG SE!
Retrettdager for kvinner 18-35 år, helgen 15.-17. november på Katarinahjemmet.
Påmelding innen 30. oktober til Katarinahjemmet ,no
Spørsmål, henvendelse til sr. Anne Bente Hadland eller sr. Ane Elisabeth Røer.

«GUDS HJERTESLAG PÅ JORDEN»
10. oktober kl. 18.00. Svein Ellingsen-konsert i Uranienborg Kirke. Gratis.
11. oktober kl. 10.00-15.30 på MF, Gydas vei.
I anledning MF`s overtagelse av Svein Ellingsens boksamling og privatarkiv. Med bl.a. Carl Petter Opsahl og Ingerid Birkeland.

DUGNADSUKER
Brødrene trenger fortsatt hjelp i ukene som kommer. Det gjenstår en del maling, noe vask og annet forefallende arbeid. Har du tid en for- eller etter-middag, bli med!
Ta kontakt med p. Haavar og avtal oppgaver,
mobil 958 73 504 haavar.simon@gmail.com

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no