“1000 år katolsk kirkeliv i Norge” ved Kristin Bliksrud Aavitsland og sr Else-Britt Nilsen OP, syv onsdager kl 18.00-21.00, fra 26. august. For ytterligere informasjon om kurset: Les mer her.

AavitslandKristin Bliksrud Aavitsland er kunsthistoriker og forfatter.
Foto: Fra hjemmesiden.