Klosteret har til nå mottatt ca. kr. 1.015.000,- til fornyelse av St. Dominikus klosterkirke hvorav;

  • kr. 625.000,- er støtte fra vår provins i Frankrike
  • kr. 359.000,- er gaver fra klosterets trofaste
  • kr. 31.000,- er fra foreningen St. Dominikus klosters venner

Det mangler dermed kr. 235.000,- for å nå vårt budsjett på 1,25 millioner kroner. Vi håper likevel at det vi til nå har mottatt vil rekke langt, slik at fornyelsen blir så fullstendig som mulig. Vi setter derfor igang fornyelsesarbeidet mandag 3. august.

Dersom økonomien ikke strekker til blir følgende arbeid satt på vent; oppgradering av lydanlegget, enkelte malearbeid og noen arbeid i koret.

Vi takker for alle gaver så langt, og for alle ytterligere bidrag som måtte komme inn på konto: 1503.58.75066.

– Brødrene er takknemlige for all støtte