Kunngjøring

Kjære venner av St Dominikus kirke.

Etter myndighetenes og Oslo katolske bispedømme sine direktiver feires det ikke messer i St Dominikus kirke i den kommende tid.  Rosenkransbønn på fredager i fastetiden utgår.

Kirken vil holdes åpen (med en prest tilstede tilgjengelig for samtale og skriftemål):

Mandag – fredag 18:00 – 19:30

Lørdag 17:00 – 19:00

Søndag 08:30 – 12:00

Brødrene synger vesper i koret, legfolket bes holde seg i skipet på grunn av smittefare. 

                                   +

Det er en vond og uvirkelig situasjon vi alle nå befinner oss i. At vi heller ikke kan samles til bønn, og finne styrke gjennom eukaristien gjør det hele ennå mer uvirkelig og absurd.

Men vi står alle sammen om dette, og ber for hverandre, for andre og for oss selv, hjemme eller der vi til enhver tid befinner oss. Vår felles kommunion er i denne tiden gjennom bønnen.

Pålegget fra myndighetene, som har resultert i forbud mot å feire messe og eukaristi i Kirken, tillater at kirken kan holdes åpen i messetider. Vi anmoder likevel folk til å holde seg hjemme foreløpig, og å respektere myndighetenes pålegg om å vise hensyn og forsiktighet i det offentlige rom, dvs hvis de går til kirken for å be. Ikke sitte for tett sammen – holde 1 meters avstand, og ikke berøre hverandre. Brødrene er selvsagt tilgjengelige for samtale, også pr. telefon.

                                  +

Brødrene i St Dominikus kloster vil be for dere alle, og vi ber om deres forbønn for oss gjennom denne vanskelige tiden .

fr Jon Atle Wetaas o.p.

prior