Messetider og tidebønner 2017

Mandag – fredag:
kl. 07.20 Laudes
kl. 18.30 Messe, vesper

Lørdag:
kl. 08.30 Laudes
kl. 18.00 Messe, vesper

Søndag:
kl. 08.30 Laudes
kl. 09.00 Messe
kl. 11.00 Høymesse, kirkekaffe etter høymessen
 

TORSDAG 25. MAI – KRISTI HIMMELFARTSDAG
Messe i St. Dominikus kl. 09,00, og høymesse kl. 11.00
 
 
Skriftemål i kirken på lørdager kl. 17.00-17.50, eller etter avtale.