Messetider og tidebønner

Alle er velkomne til dominikanerne.

Mandag – fredag:
kl. 07.20 Laudes
kl. 18.30 Messe, vesper

Lørdag:
kl. 08.30 Laudes
kl. 18.00 Messe, vesper

Søndag:
kl. 08.30 Laudes
kl. 09.00 Messe
kl. 11.00 Høymesse, kirkekaffe etter høymessen

Tirsdag 1. mai
Messe kl. 09.00. Ingen kveldsmesse.

Torsdag 10. mai, Kristi himmelfartsdag
Messe kl. 09.00. Høymesse kl. 11.00.

Torsdag 17. mai, Grunnlovsdag
Messe kl. 9.00. Ingen kveldsmesse.

Skriftemål i kirken på lørdager kl. 17.00-17.50, eller etter avtale.