I forbindelse med fornyelsesarbeidene i St. Dominikus vil alle våre 26 kirkebenker bli malt. Alle som kan tenke seg å bidra til malingsdugnad er hjertelig velkommen. Bildet viser vårt nye maleverksted (nesten ferdig montert bak våre høstbugnende blomsterbed 🙂 ) som blir stående ut august måned.

Har du lyst og anledning til å gjøre en innsats?
Ta kontakt med br Haavar: 958 73 504 / haavar.simon@gmail.com

Verksted satt opp for maling av klosterkirkens kirkebenker!
Verksted satt opp for maling av klosterkirkens kirkebenker!