St. Dominikus kirke – et felles løft

FFornyelsen av St. Dominikus klosterkirke begynte 3. august 2015, og var planlagt sluttført i begynnelsen av september. Det som skulle ta fire uker ble fort fire måneder, men nå fremstår endelig kirkerommet i fornyet lysdrakt. Målet med fornyelsen var å gjøre minimale inngrep for å bevare kirkerommet som det var, og samtidig øke sikkerheten ved kirkens el-anlegg. Kirken er fremdeles den samme, men detaljrikdommen er kommet tydeligere frem. Alle deler av kirkens strøm- og styringssystemer innfrir nå vår tids standard.

Takk

Vi brødre ønsker å rette en stor takk til alle som trofast gir sin støtte til St. Dominikus, vi er dypt takknemlige for alle gaver og all hjelp klosterets velgjørere har bidratt med.

Den overveldende givergleden gav brødrene mulighet til å utvide fornyelsesprosjektet til å omfatte brannvarslingsanlegg, fornyelse av våpenhus, inngangsdører, trappetårn og sakristi, kor og korridorer, samt legge flere midler inn i maleriarbeider og belysning, blant annet med maling av kirkebenker galleri. Når klosteret mottok sluttregningene fra de respektive firmaene viste det seg at de budsjetterte kostnadene sammen med tilleggsarbeidene oversteg summen av innsamlede midler.  Ved et siste felles løft fikk vi dekket de resterende kostnadene.

Vi vil også med takknemlighet minnes våre medbrødre som har gått forut for oss og som i sin tid fikk oppført kirken. Ved sin iver og trofaste standhaftighet har de mye av æren for at vi i dag kan prise Gud i så vakre omgivelser. Med fornyelsen som nå er utført understøttes den vakre rammen for lovprisningen som hver eneste dag finner sted i vårt felles åndelige hjem.

Hjertelig takk til alle!

– brødrene er takknemlige for alle gaver