Provinsal-prioren f. Michel Lachenaud har innsatt f. Jon Atle Wetaas som sin vikar for Sankt Dominikus kloster for seks måneder fra 20. januar.