«Vid ett symposium i Zagreb med anledning av Dominikanordens över hela världen firade 800-årsjubileum har talare från många länder betonat nödvändigheten av ett gemensamt religiöst svar från Europa på hur religionen missbrukas för våld. Då tänkte man på erfarenheter från balkankrigen och den aktuella jihadismen.

Bland andra yttrade sig ärkebiskopen av Vhrosna-Sarajevo, kardinal Vinko Puljic, och dominikanernas generalmästare, Bruno Cadoré [bilden]. Tema för konferensen var ”Betyder religionerna något för Europa?” Medarrangörer var universitetet i Zagreb, det påvliga universitetet Angelicum i Rom, Woolf-institutet i Cambridge och mediehuset Styria-Zagreb.»

Les mer…