Helligdag

Søndag 1. januar, Maria Guds mor. Lesninger i 2017. År A.
 
 
GRADUALE
Mett oss med din miskunn, og vi skal juble

Dominikanerne takker hjertelig for alle gaver og hilsener i anledning julen og ønsker alle et velsignet år.


 

KIRKEKAFFE
Søndag etter høymessen fra 8. januar. Velkommen da!

LITURGISK KALENDER
Fredag 6. januar: Messe kl. 18.30. Herrens åpenbaring, Epiphania Domin, Hellig tre konger
Søndag 8. januar: Festen for Herrens dåp

IKKE REGISTRET SOM KATOLIKK I NORGE?
Send en SMS til 417 16 052, og oppgi navn, etternavn og fødselsdato, så ordner O.K.B. resten.

MEDITASJONSGRUPPER FRA JANUAR
Fra mandag 2. januar kl. 19.30 på Katarinahjemmet. Les mer www.wccm.no

KONTAKTKLUBBEN I ST. HALLVARD
Onsdag 18. januar: Messe kl. 11.00 og lunsj. Deretter hver onsdag.

KATOLSK TRO OG LIV
Kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Ingen påmelding
Mandag 30. januar: «Døden og det evige liv» ved f. Haavar Simon Nilsen
Mandag 06. februar: Bønn, rosenkransen, meditasjon, ved f. Haavar Simon Nilsen
Mandag 13. februar: Valfart og retrett. Maria-åpenbaringer, Lourdes, Fatima, Medjugorge, ved f. Haavar Simon Nilsen.
Les mer…

MESSE MED BØNN OM KALL
Torsdag 15. januar kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

JULETREFEST FOR VOKSNE I ST. OLAV DOMKIRKE-MENIGHET
Fredag 6. januar kl. 18.00 Pontifikalmesse for Herrens Åpenbaring. Påmelding senest 2. januar, oslo-st.olav@katolsk.no Kr. 200,- betales kontant ved inngangen. Mat, underholdning, utlodning.

ST. HALLVARD MENIGHETS JULEFEST
Fredag 13. januar kl. 18.30, (Messe kl. 18.00), påmelding til menighetskontoret innen 5. januar. Kr. 300,-

DER HIMMELEN STIGER NED
Jubileumsbok om St. Hallvard menighet, i St. Hallvard og i St. Olav Bokhandel. Kr. 299,-

ØKOLOGISK TEOLOGI OG GLOBALISERING, ET KATOLSK PERSPEKTIV
Studietilbud ved Menighetsfakultetet, som omfatter en studietur til Roma/Assisi
26. mars -2. april. Studie-ansvarlig: sr. Else-Britt Nilsen, Katarinahjemmet. 10 studiepoeng. Kan tas på bachelor eller master-nivå. Emne TEOL 5469/2442. For mer informasjon, kontakt e.b.nilsen@mf.no innen 2. januar.

LØRDAGSRETRETTER HOS MARISTENE
Våren 2017: 18. feb., 18. mar, 22. apr, kl. 9.45 – 16.45. Maristua, Kroken 15, 1466 Strømmen. Kr. 150,- maristene@katolsk.no

SØSTER RAGNHILD-MARIE BJELLAND FEIRER 25 ÅRS JUBILEUM SOM SØSTER
Messe lørdag 28. januar kl. 18.00 januar i St. Dominikus. f. Kjell Arild Pollestad preker.

BIBELEN I KORTVERSJON
Søndag 29. januar i St. Dominikus, f. Kjell Arild Pollestad presenterer sin bok ved kirkekaffen.


[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster kan nå også motta penger via VIPPS.
VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org