INNFØRING I KATOLSK TRO OG LIV
Kurset går over et helt år gjennom to semestre, med oppstart høsten 2016

Når: Mandager, oppstart høst 2016
Tid og sted: Kl. 19:30 i foredragssalen, Sankt Dominikus, Neuberggaten 15.
Bidragsytere: sr. Ragnhild Marie Bjelland, fr. Ellert Dahl, fr. Arne Fjeld, fr. Jon Atle Wetaas, fr. Haavar S. Nilsen, Biskop Bernt I. Eidsvig m.fl.
For hvem: Kurset vil passe for «begynnere», for katolikker som vil fordype og ajourføre kunnskapene, og for debattanter som vil vite hva katolikker sier om sin tro.
Fri adgang uten forpliktelser, ingen påmelding.

 

PROGRAM VÅR 2017

Med forbehold om endringer

JANUAR
Man. 30. januar: Om døden og Det evige liv. Purgatorium og frelse ved fr. Haavar S. Nilsen.

FEBRUAR
6. februar: Om Bønn, rosenkransen, meditasjon, tidebønner ved fr. Haavar S. Nilsen.
13. februar: Om gregoriansk sang, ved sr. Ragnhild Marie Bjelland.
20. februar: VINTERFERIE
27. februar: OBS Klosterliv, Legmannsfraterniteter ved fr. Haavar S. Nilsen. OBS: Dette foredraget utsettes til 27. mars. Det oppsatte foredraget i mars utgår.

MARS
6. mars: Av den katolske kirkes historie i Norge ved Biskop Bernt I. Eidsvig
13. mars: Katolsk sogn ved fr. Ellert Dahl.
20. mars: «Katolsk kristen i dagens Norge» ved p. Pål Bratbak.
27. mars: Følgende foredrag utgår, og erstattes av programmet oppsatt 27. februar: Valfart og retrett, Maria-åpenbaringer ved fr. Haavar S. Nilsen

APRIL
3. april: Om Den Stille Uke og Påskens liturgi ved fr. Jon Atle og sr. Ragnhild Marie.

Deretter: samtalegrupper