Helligdag

Søndag 5. februar 5. søndag i det alminnelige kirkeår, år. A.
 
 
KIRKEKAFFE
Søndag etter høymessen, velkommen!
 
 
KATOLSK TRO OG LIV
Kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Ingen påmelding. Les mer…

Man.6. februar: Om Bønn, rosenkransen, meditasjon, tidebønner ved fr. Haavar S. Nilsen.
Man.13. februar: Om gregoriansk sang, ved sr. Ragnhild Marie Bjelland.
Man. 20. februar: Vinterferie!
Man. 27. februar: Klosterliv, legmanns-fraterniteter, v. fr. Haavar Simon Nilsen

ORGELKONSERT I ST. OLAV DOMKIRKE
Tirsdag 7. februar kl. 11.00 ved Otto Christian Odland. Kollekt til orgelfondet.

ST. JOSEPH RETRETTSENTER
Grefsen Retretter i fastetiden. Les mer på www.stjoseph.no

LUTHERS THESER I VÅR TID?
Kl. 19.00 i Litteraturhuset, billetter kr. 100/50, i døren.

Mandag 13. feb. «Skjærsilden, pine og renselse» ved pater Philip Geister S.J. og Marius Timman Mjaaland.
Mandag 27. feb. «Kirkelig makt og Guds tilgivelse» ved Trond Bakkevig og Bernt T. Oftestad.
Mandag 13. mar. «Nådens gode gjerninger» ved sr. Anne-Lises Strøm, O.P. og biskop Per Arne Dahl.
Mandag 27. mar. «Samtale om kristen tro» Biskop Bernt I. Eidsvig og biskop Ole Christian Kvarme.

UNIVERSITETETS REFORMASJONSMARKERING
Lørdag 11. februar kl. 13.00-15.00: «Statskirke og felles skole» ved Kristin Sivesind «Læreplanenes reformasjonshistorie» og Harald Jarning «Fra Pontoppidan til dagens skole». I Universitetets gamle Festsal, Karl Johans gate 47. Fri adgang.

KATOLSK GROVBRØD – foredrag i St. Olav Domkirkemenighet
Dørene åpnes kl. 18.30. Enkel servering (Messe kl. 18.00).
Onsdag 15. februar kl. 19.00: «På liv og død. Kristen i et sekulært samfunn» ved Vegard Bruun Wyller.
Onsdag 1. mars: »Å utfylle Kristi lidelser» ved sr. Anne Bente Hadland O.P.
Onsdag 15. mars: «En liten skole i bønnens liv» ved legkarmelitt Anne Samuelsen.
Onsdag 29. mars: «Det musikalske symbolspråket i Den stille uke» ved. Wolfgang Plagge.

NORGES ELDRE KATOLIKKERS SOMMERLEIR PÅ MARIAHOLM
17. – 22. juli
Foredrag ved Biskop Bernt Eidsvig og sr. Mette Andrésen O.P. Leirprest p. Erik Ruud S.M. Pris kr. 2.000.-. Påmelding innen 1. juni til Nikoline Myklevik nikoline-myklevik@hotmail.com

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKE
Tirsdag 7. februar kl. 18.45 til ca kl. 20.45, og hverannen tirsdag ved p. Pål Bratbak. Påmelding: 22 98 21 65

FELLESSKAPET SANT`EGIDIO
Møtes tirsdag 7. februar kl. 18.45 i St. Josephs Kirke. Deretter refleksjon i Mariagården: «En pilgrims vei»


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org