Styret i venneforeningen
Informasjon om venneforeningen
 
 
Du er kanskje en av oss som føler tilhørighet til St. Dominikus på Majorstuen, enten du kommer fast til klosteret eller mer sporadisk. Eller kanskje møter du brødrene i andre sammenhenger. I flere generasjoner har prekebrødrene tatt vare på oss gjennom forbønn og gitt oss næring for både sjel og intellekt. Denne verdifulle arven ønsker vi som medlemmer av venneforeningen St. Dominikus klosters venner å ivareta.

Med en fast årlig kontingent kan vi sikre et forutsigbart innkomme som kan brukes der det trengs og når det trengs for å ta vare på klosterets bygninger og inventar, og derigjennom støtte brødrene i deres virke.

Medlemskontingenten er kr 500,- i året. Alle som har fylt 18 år og ønsker å fremme foreningens formål kan bli medlemmer uavhengig av konfesjonstilhørighet.
 
Innmelding
Send e-post: post@klostervenner.no til venneforeningen St. Dominikus klosters venner. Da mottar du en hyggelig e-post fra oss.

Du kan også melde deg direkte inn i foreningen gjennom å overføre kr 500,- til bankkonto: 1503 61 93201 merk Medlemskontigent og navn.
 
Spørsmål
Send oss gjerne e-post: post@klostervenner.no eller ta kontakt med styret.
 

Medlemsarrangement

For å vise at vi setter pris på din støtte vil venneforeningen i samarbeid med klosteret arrangere flere foredrag, konserter og spontane ’10-minutters-overraskelser’. Alle arrangementer er på lavbudsjett, og de som stiller opp blir rikelig belønnet i himmelen
 

2018

Onsdag 7. februar kl. 19.30
«Kristen fenomenologi og Edith Stein» ved professor emeritus i filosofi Dagfinn Føllesdal. Les mer…
 

2017

Onsdag 6. september kl. 19.30
«Gudspartikkelen» ved fysiker og dominikaner-nonne sr. Katarina Pajchel. Les mer…
 
Onsdag 10. mai kl. 19.30
Årsmøte og deretter foredrag ved kirkehistoriker Jan Schumacher med tittelen «Reformasjonen 500 år – noen ettertanker».
Det blir enkel servering. Hjertelig velkommen!
 
Onsdag 15. mars kl. 19.30
 «Vi lager barn» ved forsker og kirkehistoriker Eivor Oftestad. Les mer…
 

2016

Tirsdag 29. nov. 2016
Medlemskveld: Olavsklosteret, Det fyrste Dominikanerklosteret i Noreg
Les mer…

Onsdag 19. okt. 2016
Medlemskveld: Laudato Si. Les mer…

 

2015

Onsdag 2. des. 2015
Medlemskveld: Sigrid Undset og St. Dominikus kloster. Les mer…

 

– Hjertelig velkommen!
Styret i St. Dominikus klosters venner