Brødrenes jubileumsfest

I inneværende år feirer fire av brødrene i St. Dominikus kloster til sammen 300 år!

02. februar: Fr. Gerard Ketterer – 80 år
05. mai: Fr. Joseph Mulvin – 70 år
10. juni: Fr. Jon Atle Wetaas – 60 år
13. juni: Fr. Ellert Dahl – 90 år

Dette vil vi markere med en stor feiring på St. Dominikus fest, torsdag 24. mai, med messe kl. 18.30, etterfulgt av en mottakelse.

Alle klosterets venner er hjertelig velkommen.