Brødrenes jubileumsfest

I inneværende år feirer fire av brødrene i St. Dominikus kloster til sammen 300 år!

02. februar: Fr. Gerard Ketterer – 80 år
05. mai: Fr. Joseph Mulvin – 70 år
10. juni: Fr. Jon Atle Wetaas – 60 år
13. juni: Fr. Ellert Dahl – 90 år

Dette vil vi markere med en stor feiring på St. Dominikus fest, torsdag 24. mai, med messe kl. 18.30, etterfulgt av en mottakelse.

Fri adgang, ingen påmelding. 


Alle klosterets venner er hjertelig velkommen.