Jakobsstigen og englekampen  

Når: Lørdag 3. mars kl. 12.00 til 21.00
Hvor: Sankt Dominikus kloster, foredragssalen
Arrangør/påmelding:
br. Haavar Simon
haavar.simon@gmail.com
95873504
Påmelding innen ondag 28. februar
Fri adgang, kollekt for å dekke kostnader til mat.

Jakobsstigen og englekampen  
De bibelske fortellingene bærer i seg et mangfold av personer og skildringer, livsløp, enkeltøyeblikk, vekst og åndelig og menneskelig utvikling. Vi møter de rene og de urene, ofte i en og samme person. Vi er vitne menneskelig og guddommelig storhet, ydmykhet og tro, men også menneskelig uærlighet, feighet og tvil. De bibelske skildringene gir rom for hele mennesket, og viser oss ikke minst hvordan Gud møter mennesket der det er, og former det over tid.

 

Retretten inviterer til et studie av utdrag av 1. Mosebok, der vi dybdeleser livsløpet til Jakob, sønn av Isak. Retretten blir en form for «lectio divina», en langsom lesning av bibelen, der vi leser våre egne liv i lys av Jakobs relasjon til Gud, knyttet til temaene sannhet, sårbarhet og rom for gudserfaring og levd liv i alle livets dimensjoner. Ingen forberedelser er nødvendig, men ta med bibel.

 

Program:
12.00 Velkommen.
12.15 Foredrag.
13.30 Lunsj.
14.15 pause, tur. Mulighet for skriftemål.
15.45 Foredrag.
17.00 Sakramentstilbedelse. Mulighet for skriftemål.
18.00 Messe, vesper.
19.00 Konklusjon, avslutningsbønn, velsignelse. Kveldsmat.