HELLIGDAG 4. MARS

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. Søndag 4. mars, 3. søndag i faste, År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER 2018

Les mer…
 

 

KORSVEIANDAKTER I ST. HALLVARD

Fredager i fastetiden, kl. 18.00 i forbindelse med messen på norsk, kl. 19.00 i forbindelse med messen på polsk.
 

RETRETTER HOS ST. JOSEPH-SØSTRENE PÅ GREFSEN

Torsdag 1 – søndag 4 mars, Sr. Marit Brinkmann. Liturgi, p. Jo Neve.
Torsdag 15 mars – søndag 18 mars, Pastor Arne Sand. Liturgi, p. Jo Neve.
Kr. 2.300-. cf. stjoseph.no
Grefsen, Glads vei.
 

LEGFOLK I KIRKELIG TJENESTE – NOEN PASTORALE ERFARINGER

Søndag 4. mars kl. 12.30 ved sr. Mette Andrésen, O.P. i Mariakirkens lokale, Nyveien 17, Stabekk.
(arr. Katolsk Forum Asker og Bærum).
 

RELIGIØS KULTURARV SOM RESURS FOR INTERKULTURELL DIALOG

Onsdag 7. mars, ved kunsthistorikeren Oddbjørn Sørmoen. Kl. 19.30 i Dominikanernes
foredragssal. Fri adgang.
Arr.: St. Dominikus Klosters venner
 

KVINNEN I MANNENS KIRKE

Torsdag 8. mars kl. 10.00 i Uranienborg kirke, inviterer Sr. Mette Andrésen til et foredrag med tema «Kvinne i mannens kirke», med påfølgende tur til Sta. Katarinahjemmet. Les mer…
 

24 TIMER FOR HERREN

Fredag til lørdag 9-10 mars, 24 timer i strekk holder St. Olav Domkirke og St. Hallvard Kirke åpent for tilbedelse og anledning til skriftemål. Etter initiativ fra Pave Frans.
 

ØST MØTER VEST, UKRAINSKE KATOLIKKER AV BYSANTINSK TRADISJON I NORGE

Tirsdag 13. mars kl. 19.30 i St. Hallvarv. ved p. Myron Kuspys på Enerhauggaten. Lett bevertning. Entré kr. 50,- (KATOLSK ORTODOKS AKADEMI)
 

KATOLSK GROVBRØD

I menighetssalen, Akersvn. 5. ved St. Olav Domkirke. Dørene åpnes for enkel servering fra kl. 18.30. Man kan ta del i menighetens kveldsmesse i St. Olav Domkirke kl. 18.00.
NB: Servering fra kl. 19.00, samværet begynner kl. 19.30.
Onsdag 14. mars: «Kroppens teologi» ved Førsteamanuensis Erik Andvik.
 

KLANGEN AV JERUSALEM – ROMANTIKK OG DET MODERNE

Torsdag 15. mars kl. 19.30 i Uranienborg kirke. Konsert ved Uranienborg Vokalensemble. Samtale: Erling Sandmoe, UiO, Joar Haga, MF. Gratis – kollekt ved inngangen.
Arr: «Tracing the Jerusalem Code» MF i samarbeid med Uranienborg Menighet.
 

FILMKLUBB

Fredag 16. mars kl. 19.30, i dominikanerne foredragssal. Gi gjerne kr. 50,- Opplysninger om program kommer senere. Arr. fr. Haavar Simon. Les mer…
 

PAVE FRANS ENDRER KIRKEN – HVOR ER VI PÅ VEI, OG FØLGER ALLE MED?

Lørdag 17. mars kl. 14.00. ved Biskop Bernt Eidsvig og sr. Mette Andresen, O.P. i St. Hallvards menighetslokale. Pizza, drikke og mingling. Entré kr. 150.- Arr. Akademiet også vi er kirken.
 

RETRETT PALMESØNDAG MED SR. ANNE-LISE STRØM

Søndag 25. mars kl. 18.00 i St. Hallvard, Enerhauggaten. Lett bevertning.
 

MILITÆRVALFART TIL LOURDES

14-24 mai, for vernepliktige. Pris. kr. 6000.- med mulighet for støtte. Brosjyre kommer. Påmelding: tiny.cc/lourdes
 

RETRETT PÅ IONA MED FR. HAAVAR SIMON, O.P.

Fredag 24. aug -søndag 1. sep. Kr. 9.500.- for enkeltrom, kr. 7.500.- dele rom. Les mer…
For informasjon og påmelding haavar.simon@gmail.com
 


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org