Helligdag palmesøndag år C

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

LITURGI – STILLE UKE OG PÅSKEN
Alle er velkomne. Få oversikt over tidspunkter >>

 

SALGSUTSTILLING  
Grafikk og akvareller av Liv Benedicte Nielsen, Marianne Andresen, Svein Tomas Johansen, m.fl., i Dominikanerne foredragssal. Inntekten går til fornyelsen av klosteret >>

OLJEVIGSELSMESSEN
Tirsdag 18. april kl. 18.00 i St. Olav Domkirke. Biskopene vigsler oljer til bruk i alle bispedømmets menigheter.

BISKOP BERNT ANBEFALER
26. – 28. april «Kjærlighet og nåde», film om den hellige søster Faustyna, på kino i Oslo Polsk, undertekst på engelsk.

ONSDAG 1. MAI
Messe kl. 09.00, ingen annen messe i St, Dominikus kirke. 

MESSE MED BØNN OM KALL
Torsdag 2. mai kl. 18.00 hos St. Joseph-søstrene, Glads vei 23.

GJENSYN MED ET GJENSYN
Tirsdag 7. mai, kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Katolsk lesning av «BRIDESHEAD REVISITED.» Jan Schumacher om Evelyn Waughs roman. Alle velkommen.

HVORDAN STØTTE ST. DOMINIKUS KLOSTER
Givertjenesten gir klostret mulighet til mer langsiktig planlegging av ulike tiltak som krever økonomisk støtte. All støtte er verdifull, liten som stor. 
Les mer om Givertjenesten>>