Stille uke og påske i St. Dominikus kirke 2019

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta i liturgien gjennom den stille uke og påskehøytiden!

Palmesøndag
kl. 09.00: Messe
kl. 11.00 Palmevielse, prosesjon og høymesse

Mandag, tirsdag og onsdag i stille uke
kl. 18.30: Messe etterfulgt av vesper

Skjærtorsdag
kl. 09.00: Tenebræ (morgensang)
kl. 18.30: Høymesse, tilbedelse
kl. 21.30: Jesu avskjedstale

Langfredag
kl. 09.00: Tenebræ (morgensang)
kl. 17.00: Langfredagsgudstjeneste

Påskeaften
kl. 09.00: Tenebræ (morgensang)
kl. 22.00 Påskevigilie, midnattsmesse

Søndag 1. Påskedag
kl. 11.00: Høymesse

Mandag 2. Påskedag
kl. 11.00. Messe

… … …

TENEBRAE – GRÅLYSNING – MORGENSANG

I de tre hellige dagene Skjærtorsdag, Langfredag og Påskeaften kl. 09.00 synges tidebønnene matutin og laudes med særlig høytid. De omfatter Davids salmer og lesninger fra Skriften og kirkefedrene.

Søstrene fra Katarinahjemmet synger og leser sammen med med brødrene i St. Dominikus Kloster. Legfolket får tekstene og synger med.

De som har «oppdaget» tenebrae, får beriket sin feiring av påsken ved denne fordypelsen, og gjør hva de kan for å delta. Velkommen!