HELLIGDAG 4. søndag i fasten år C

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

«TIDEBØNNENE – BÆREKRAFTIG BØNNELIV» av Karl Gervin, sr. Elisabeth Sweet og sr. Sheryl Chen, Tautra, St. Olav Forlag 2018, presenteres av Karl Gervin på kirkekaffen etter høymessen 31. mars.

ARBEIDSDAG FOR KLOSTERET onsdag 3. april fra kl. 09.30. Grunnet de mange prosjektene i St. Dominikus trenger vi en rydde- og sjaue-dag der vi tømmer kirkeloft og bærer materialer. Vi må også vaske og tørke støv. Så kom og bli med på større og mindre oppgaver denne dagen! Kontaktperson: br. Haavar Simon 958 73 504

SALGSUTSTILLING av grafikk og akvareller av Liv Benedicte Nielsen, Marianne Andresen, svein Johansen m.fl., i dominikanernes foredragssal. Inntekten går til fornyelsen av klosteret.

ROSENKRANSBØNN. Fredagene i fastetiden bes rosenkransbønnen i St. Dominikus kirke kl. 18.30, hverdagsmessen følger.

«24 TIMER FOR HERREN» St. Olav Domkirke er åpen for gudstjenester og tilbedelse fra fredag 5. april kl. 8.00 til lørdag 6. april kl. 10.00, etter initiativ fra pave Frans.

SAMLING FOR UNGE VOKSNE PÅ KATARINAHJEMMET Lørdag 6. april kl. 10.30 – 18-00, for unge 18-35 år. «UngOP» er for unge over hele landet som ønsker å leve sitt liv i dominikansk ånd. Påmelding innen 31. mars til sr. Ane Elisabeth: ane.roer@katolsk.no Mulighet for overnatting for dem som kommer langveisfra.

PESACH – familiearrangement søndag 7. april kl. 13.00 i Jødisk Museum, Calmeyers gate 15. Historien om hvordan jødene var slaver i Egypt, og hvordan de vant friheten ved utgangen derfra. Kom og hør tradisjoner, fortellinger og spis matretter knyttet til høytiden! Gratis.

«BENEDIKT – KLOSTERBYGGER OG EUROPAS SKYTSHELGEN» v. Jan Schumacher, søndag 7. april kl. 12.30 i Mariakirken, Nyveien 17, Stabekk. (Katolsk Forum Asker og Bærum).

FELLESSKAPET SANT`EGIDIO møtes tirsdag 2. april kl. 18.45 i St. Josephs Kirke, deretter samtale i Mariagården, Akersveien 16.

HAGEDAG I ST. DOMINIKUS lørdag 13. april fra kl. 10.00. Bli med på den årlige vår-sjauen! Vi raker og klipper og beskjærer og gjør klar til palmesøndag. Alle velkommen! Kontaktperson: br. Haavar Simon 985 73 504