HELLIGDAG 10. DESEMBER

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter.
2. søndag i advent, År B.

I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.
 

SANKT DOMINIKUS KLOSTER FORNYER GJESTFRIHETEN

2015: Kirken ble fornyet. Takk for alle gaver!
2018: Fornyelse av foredragssal og te-kjøkken.
Støtt oss:
VIPPS 21991 merk «Tekjøkken».
Giro 1602.05.07148
Les mer…
 

ADVENTSKONSERT I LUNDEN KLOSTER

Søndag 10. desember kl. 17.00. ved Ingerid Louise Birkeland, sang, Merete Markussen, fløyte. Jan Schumacher leser. Deretter servering. Klosterbutikken åpen (kontanter og VIPPS). Les mer…
 

WOLFGANG PLAGGES ADVENT-FOREDRAG

Søndag 10. desember kl. 12.30, «Noen musikalske teser på tampen av reformasjonsjubileet.» Foredraget finner sted i menighetssalen, Mariakirken, Nyveien, Stabekk. (Katolsk Forum i Asker og Bærum).
 

SAKRAMENTSTILBEDELSE I ST. DOMINIKUS KIRKE

Lørdag 16. desember kl. 17.00-18.00. Dersom du ønsker mer fordypning og bønn denne dagen er du hjertelig velkommen til å ta del i adventsretretten.
 

ADVENTSRETRETT I SANKT DOMINIKUS KLOSTER

Lørdag 16. desember kl. 12.00-21.00 ved sr. Agnes David Lalu, O.P. og fr. Haavar Simon Nilsen O.P. Fri adgang, kollekt for å dekke kostnader til mat. Påmelding innen 12. desember. Les mer…
 

ADVENSTRETRETT VED SØSTER ANNE-LISE STRØM O.P.

Søndag 17. desember kl. 19.30. i St. Hallvard menighet. Sr. Anne_Lise Strøm O.P. holder retrettpreken. Les mer…
 


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org