Helligdag

10. september, 23. søndag i det alminnelige kirke. År A.

 
KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG. VELKOMMEN!
 

MEDITASJONSGRUPPE
møtes regelmessig i Katarinahjemmets kapell mandager kl. 19.30. kontakt: tone@mjaavatn.net

«DEN NYE PAKT – JESUS KRISTUS»
v. fr. Arne Fjeld, mandag 11. september kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri
adgang, ingen påmelding. Les mer: Katolsk Tro og Liv

PREMISS-MESSE PÅ LUNDEN KLOSTER
ved fr. Pierre-André Mauduit, O.P., Lund i Sverige, mandag 11. september kl. 18.00.
Han ble presteviet i Frankrike 2. juli, og er ungdomsprest for Syd-Sverige.

FELLESSKAPET SANT EGIDIO
samles igjen til kveldsbønn i St. Josephs Kirke tirsdag 12. september kl. 18.45. Deretter
samling i Mariagården, til refleksjon og planlegging av deltakelse i å dele ut suppe til
bostedsløse.

KONTAKTKLUBBEN
Messe i St. Hallvard hver onsdag kl. 11.00, fulgt av samvær med mat.

MESSE MED BØNN OM KALL PRESIDERT AV BISKOP BERNT
på Lunden Kloster, torsdag 5. oktober kl. 18.00.

TROSKURS I ST. OLAV
ved p. Pål Bratbak i Akersveien. Start 12. september kl. 18.45, og hver annen tirsdag

KULTURNATTEN
med natt-åpne muséer i Oslo, fredag 15. september, ofte gratis
adgang.

KULTURDAG I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET
i Akersveien, lørdag 16. september fra kl. 11.00. Messe i Kirken kl. 10.30.SØSTER

DANA BENEDICTAS BLOGG
nunafterhours.wordpress.com

VED KILDEN – HALVDAGSRETRETT FOR UNGE VOKSNE
18-35 år, på Lunden Kloster, lørdag 9. september kl. 10.00-14.00.


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org