Skrift og tradisjon, læreutvikling og konsilene

Åpent foredrag v. fr. Arne Fjeld.
Mandag 18. sept. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal.

Fri adgang, ingen påmelding. Foredraget er en del av kurset Katolsk tro og liv. Alle er velkomne til foredraget!
Les mer om Katolsk tro og liv…