Treenighets-søndag 11. juni. År A.

 
 
MESSEFALL!
ONSDAG 14. JUNI, UNNTAGELSESVIS INGEN MESSE I ST. DOMINIKUS KIRKE.
 
 
GI LYD, DU FÅR MUSIKK
Søndag 11. juni kl. 14.00 i HL-senteret, Villa Grande, Huk Aveny, Bygdøy. Teaterforestilling for barn, i anledning Henrik Wergelands fødselsdag.

INNVANDRERE I ARBEIDSLIVET – VIL VI HA ET A-LAG OG ET B-LAG?
Tirsdag 13. juni kl. 18.00. Samtale i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Fri adgang.
Arr. bl. a. Caritas Norge.

SANT`EGIDIO
Tirsdag 13. juni kl. 18.45. Kveldsbønn og samtale  i St. Josephs Kirke.

KONTAKTKLUBBEN I ST. HALLVARD
Siste møte før sommeren onsdag 14. juni, messe kl. 11.00.

DIAKONVIELSE
Lørdag 17. juni kl. 15.00 i St. Olav Domkirke.Patricio Quintana vies til permanent diakon av Biskop Bernt Eidsvig. Alle velkommen!

SOMMERFEST FOR UNGE
Fredag 16. juni kl. 18.00 i St. Johannes Kirke, Bredtvet. Årets konfirmanter er spesielt invitert. Pontifikalmesse ved Biskop Bernt.

KONSERT I URANIENBORG KIRKE
Torsdag 22. juni kl. 20.00. Roseville Festival Singers og Uranienborrg Vokal-ensemble. Gratis adgang.

ST. HANSFEST I ST. HALLVARD MENIGHET
Fredag 23. juni, messe kl. 18.00, St. Hans-bål, mat, musikkgrupper og dansegrupper og St. Elisabeth-søstrene!

ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET TRENGER FLERE SØNDAGSSKOLELÆRERE
Henvendelse før sommeren til st.olav.menighet@gmail.com

NORSKUNDERVISNING FOR ARBEIDSINNVANDRERE
Er du pensjonist? Eller har du litt tid til overs? Kunne du tenke deg å avse 2 timer på ti-tolv torsdager i til høsten. Vi gir deg kursmateriell og veiledning! Torsdag har St. Olav Domkirkemenighet et fast tilbud om norskkurs på ulike nivåer for arbeidsinnvandrere som ikke har råd til å betale kurs. Kursene er viktige for å gi arbeidsinnvandrere et redskap for å fungere godt i Norge. Dessuten er det en god arena for å bli kjent med mennesker i samme situasjon og få et nettverk. Interessert? Kontakt Isabel Hillestad: isabel.hillestad@katolsk.no

NYE BØKER:
St. Olav Bokhandel (stengt mandager). Katarinahjemmet har også boksalg.
Karl Gervin: Liturgi er kunsten å fly høyt, høymesse i en skjebnetid. Oslo, Kolofon, 2017.
Karl Gervin og Joel Regnard: Lectio divina; langsom interaktiv Bibel-lesning. Oslo, St. Olav Forlag 2016.
Sr. Ane Elisabeth Røer. O.P.: Freddy Edderkopp og helgen-safarien. Oslo, St. Olav Forlag, 2016.

ST. SUNNIVA SKOLE
Noen få ledige plasser på trinn 1, til høsten. Telefon 23 29 25 00.


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org