HELLIGDAG 3. søndag i det advent

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER FOR JULEN 2018

Les mer…

ST. OLAV DOMKIRKE-MENIGHETS JULESALG

i stedet for kirkekaffe etter høymessen kl. 11.00, søndag 16. desember.

 

BARNEKORET HABAKO

synger i St. Hallvard Menighetslokale
mandag 17. desember kl. 17.00. Dirigent: Sr. Faustyna.

 

SUPPE OG VENNSKAP FEST

onsdag 19. desember, messe kl. 18.00 i St. Olav Domkirke, deretter måltid i menighetssalen.
Alle velkommen.

 

FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS

lørdag 22. desember kl. 20.00 i St. Olav Domkirke. St. Olav Domkor synger.

 

MESSE MED BØNN OM KALL

torsdag 3. januar kl. 18.00 i St. Olav Domkirke. Vertskap: St. Elisabethsøstrene.
Biskop Bernt presiderer.

 

JULEFEST FOR VOKSNE I ST. OLAV MENIGHET

lørdag 5.januar. Mer informasjon kommer.

 

KULEPENNER

Merket St. Dominikus kloster selges i resepsjonen for kr. 20.- men man kan gjerne betale mer 🙂

VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org