Helligdag 21. søndag i det alminnelige kirkeår år CForedrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.INGEN KIRKEKAFFE, DA SALEN RENOVERES.

SØSTER SHEEBA, Katarinahjemmet,
avlegger midlertidige løfter lørdag 7. september under vesper etter messen kl. 18.00 i St. Dominikus Kirke.

HALVDAGSRETRETT PÅ LUNDEN KLOSTER
for unge 18-35 år: lørdag 31. august kl. 10.00-14.00. Messe kl. 10.00.
Tema: «Å kjenne Kristus»

MALTESER-RIDDERNE I NORDEN
som møtes i Oslo, tar del i høymessen i St. Dominikus Kirke søndag 1. september kl. 11.00

JØDISKE KULTURDAGER
31. august, klezmerkonsert på Cosmopolite.
1. sept. Europeisk jødisk kulturdag, fra kl. 14.30 i Jødisk museum.
3.-5. september: Fem filmer med jødisk tematikk i Cinemateket, Dronningens gate.
Detaljert program: jodiskmuseumoslo.no

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET
tirsdag 3. september og hverannen tirsdag kl. 18.45 i Menighetssalen Akersveien 5. Påmelding: www.stolavmenighet.info/troskurs

MESSE MED BØNN OM KALL, PÅ LUNDEN KLOSTER
torsdag 5. september kl. 18.00.

«HUSIMELLOM, EN REISE I NORSK ARKITEKTUR»
v. Arkitekt Petter Henrik Butenschøn, tirsdag 10. september kl. 10.00-11.00 i Deichmanske Bibliotek, Majorstuen.

OSLO KULTURNATT
fredag 13. september. oslokulturnatt.no

«RUSSLANDS HELLIGE KVINNER – MED VEKT PÅ 1900-TALLET»
(på engelsk) v. Elina Kahla, Helsinki, i Vår Frelser Ortodokse Kirke, på vår Frelsers Gravlund, Akersveien 33, lørdag 14. september kl.15.00. Etter foredraget omvisning i kirken. Alle velkommen.
(Katolsk Ortodoks Akademi).

DEN ÅRLIGE KULTURDAGEN (ST OLAV DOMKIRKE)
i Akersveien finner sted lørdag 14. september.

NASJONALBIBLIOTEKETS HØSTPROGRAM
Bl.a. om Missale Nidrosiense. www.nb.no

«GUDS HJERTESLAG PÅ JORDEN»
10. oktober kl. 18.00. Svein Ellingsen-konsert i Uranienborg Kirke. Gratis.
11. oktober kl. 10.00-15.30 på MF, Gydas vei.
I anledning MF`s overtagelse av Svein Ellingsens boksamling og privatarkiv. Med bl.a. Carl Petter Opsahl og Ingerid Birkeland.

DUGNADSUKER
Brødrene trenger fortsatt hjelp i ukene som kommer. Det gjenstår en del maling, noe vask og annet forefallende arbeid. Har du tid en for- eller etter-middag, bli med!
Ta kontakt med p. Haavar og avtal oppgaver,
mobil 958 73 504 haavar.simon@gmail.com

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no