Helligdag 20. søndag i det alminnelige kirkeår år CForedrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.INGEN KIRKEKAFFE, DA SALEN RENOVERES.

DUGNADSUKER
Brødrene trenger fortsatt hjelp i ukene som kommer. Det gjenstår en del maling, noe vask og annet forefallende arbeid. Har du tid en for- eller etter-middag, bli med!
Ta kontakt med p. Haavar og avtal oppgaver,
mobil 958 73 504 haavar.simon@gmail.com

MEDITASJONSGRUPPEN
møtes på Katarinahjemmet mandag 19. august, kl. 19.30, og hver mandag.
Kontakt: tone@mjaavatn.net

VALFART ASKIM – MARIAHOLM
lørdag 24. august kl. 10.00 – 21.00. Oppmøte ved St. Olav Domkirke kl. 10.00. Buss til Askim. Vandring til Mariaholm. Messe.

ST. DOMINIKUS KLOSTERS VENNEFORENING
har styremøte i Dominikanernes fordragssal tirsdag 22. oktober. kl. 17.30.
Kl. 19.30: «Anti-katolisisme i Norge før og nå», ved organisten Olav Rune Ekeland Bastrup.

SEMINAR FOR KATEKETER
i St. Gudmund Kirke, Jessheim, 31. august kl. 10.00-17.00. Påmelding innen 19. august.
hallvard.hole@katolsk.no

HALVDAGSRETRETT PÅ LUNDEN KLOSTER
for unge 18-35 år: lørdag 31. august kl. 10.00-14.00. Messe kl. 10.00.

JØDISKE KULTURDAGER
31. august, klezmerkonsert på Cosmopolite.
1. sept. Europeisk jødisk kulturdag, fra kl. 14.30 i Jødisk museum.
3.-5. september: Fem filmer med jødisk tematikk i Cinemateket, Dronningens gate.
Detaljert program: jodiskmuseumoslo.no

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET
tirsdag 3. september og hverannen tirsdag kl. 18.45 i Menighetssalen Akersveien 5.
Påmelding: www.stolavmenighet.info/troskurs

MESSE MED BØNN OM KALL, PÅ LUNDEN KLOSTER
torsdag 5. september kl. 18.00.

«HOLY WOMEN IN RUSSIA»
v. Elina Kahla, Helsinki, i Vår Frelser Ortodokse Kirke, på Vår Frelsers Gravlund, Oslo, lørdag 14. september kl.15.00. Alle velkommen.
(Katolsk Ortodoks Akademi)

VALFART TIL MEDJUGORGE
18. – 25. september. Prest: fr. Haavar Simon Nilsen.
Pris: NOK 2200.- Påmelding Ingunn Glomnes Johansen,
mob. 402 25 151 ingunn_gjohansen@yahoo.no

GUDS HJERTESLAG PÅ JORDEN
11. oktober kl. 10.00-15.30 på MF, Gydas vei. I anledning MF`s overtagelse av Svein Ellingensens boksamling og privatarkiv. Med bl.a. Carl Petter Opsahl og Ingerid Birkeland.

MISJONSMÅNED OKTOBER 2019
etter pave Frans ønske. Se O.K.B.`s resurs-side på pastoral.no
DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no