HELLIGDAG 23. søndag i det alminnelige kirkeåret

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER HØSTEN 2018

Les mer…

 

DIAKON LARS JUL HANSEN

begraves tirsdag 18. september. Mer informasjon senere.

 

SØR-ITALIA – KUNSTFOREDRAG VED PATER ELLERT DAHL OP

Ny foredragsserie om arkitektur og kunst i Sør-Italia.
De to første foredragene:
Tirsdag 11. september kl. 19.30: «Bari – hovedstaden ved Adriaterhavet».
Tirsdag 18. september kl. 19.30: «Katedraler og byer nord for Bari».
I dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15, og hver tirsdag (unntatt 16.okt.) frem til 6. november. Fri adgang.

 

«VERDIEN AV TIDSVITNES FORTELJINGAR FRÅ HOLOCAUST»

Onsdag 12. september kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal.
Ved professor i litteraturvitskap ved UiO, Jacob Lothe.
Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening.

 

FELLESSKAPET «SANT EGIDIO»

møtes til kveldsbønn tirsdag 11. september kl. 18.45 i St. Josephs Kirke, Akersveien.

 

DEN IRAKISKE DOMINIKANEREN AMEER JAJE MOTTAR STEFANUSPRISEN

onsdag 12. september i Den Gamle Losjen, Losjeplassen. Han er medlem av Vatikanets komissjon for inter-religiøs dialog.

 

KULTURKVELD OM VINJE

Jon Sæverud: «Vinje, ein tvisynt europear»
Onsdag 12. september kl. 19.00 i «Nynorskens hus», Rosenkrantz gate 8.
Sanger av Edvard Grieg og Eivind Alnes, ved Ingerid Louise Birkeland og Vegar
Sandholt.

 

KULTURNATTEN I OSLO, FREDAG 14. SEPTEMBER

Nattåpne muséer. Konserter. Gratis adgang. Program: oslokulturnatt.no

 

LIVSVERNSEMINAR

Lørdag 15. september kl. 10.30-15.30 i Mariagården, Akersveien 16. Tema: livet med annerledes-barn.Påmelding, p.g.a. lunsj-servering: pastoral@okb.katolsk.no

 

HVERDAGSHELLIGHET – THERESE AV JESUSBARNET OG PAVE FRANS INAR

halvdagsretrett for unge voksne (18-35 år). Lunden Kloster, Øvre Lunden 5,
lørdag 22. september kl. 10.00-14.00.

 

ORGELKONSERTER I ST. OLAV DOMKIRKE

etter messen i St. Olav Domkirke første tirsdag i måneden, dvs. 2. oktober, november og desember. Otto Christian Odland og Vegar Olav Sandholt. Kollekt til orgelfondet.

 

FEIRING AV DEN HELLIGE THERESE AV JESUSBARNET OG HENNESFORELDRE ZELIE OG LOUIS MARTIN

Søndag 8. oktober kl. 11.00: Høymesse ved Biskop Bernt i St. Johannes Kirke, Bredtvet.

 

TROSKURS I ST. OLAV MENIGHET

begynner 11. september. Mer informasjon ved påmelding : se mer her >>

 

GRUNNKURS I TROEN I ST. HALLVARD

mandagene 15. og 29. oktober, 19. november og 10. desember kl. 18.45. Påmelding tel. 23 30 32 00 eller ved fremmøte. Kurset fortsetter i vårsemesteret.

 

RUTH MAIERS KORTE LIV – WIEN – OSLO – AUSCHWITZ

Utstilling i HL-senteret, Huk Aveny, 56, til 30. september.

 

MEDITASJONGRUPPE PÅ KATARINAHJEMMETINAR

mandager kl. 19.30. kontakt: Tone Mjaavatn
tone@mjaavatn.net

 

STUDENTMESSE PÅ ENGELSK

i St. Josephs Kirke søndager kl. 18.00

 

VELKOMMEN TIL FREDAGSLUNSJ

etter messen kl. 11.00 i St. Olav Domkirke, i Mariagården, Akersveien 16. Gratis, utlodning til dekke av utgiftene.

 

SALG AV BRUKTE BØKER

teologi og skjønnlitteratur, i resepsjonen, St. Dominikus. Pris kr. 100.00 pr. bind, tre bøker for 200.00! VIPPS: 21991

 

VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org