MOTSETNINGER
Klassisisten Ingres og Romantikkens mangfold

Hvem: v. pater Ellert Dahl
Når: Mandag 9. november
Klokkeslett: 19.30
Hvor: Dominikanernes foredragssal Neuberggaten 15.
Fri adgang: Gaver går til oppussing av kirkens interiør.

Ingres er Davids elev og følger mesterens klassiske forbilde, ofte etter Antikkens mønster. Romantikken åpner vinduet for hele den synlige (og usynlige) verden og tolker dets mangfold med emosjon og innlevelse. Motsetningene møtes i Ingres enestående portretter.