Messe på nynorsk i St. Dominikus Kirke
Lørdag 7. november kl. 18:00

Første november feirer vi alle de hellige, inklusive de dominikanske helgenene. Hvorfor har vi da denne ekstrafesten den 7. november? Fordi det er en familiefest der vi kontemplerer over våre brødre og søstre som har gått foran oss, og spesielt vår Far Dominikus som er grunnlegger av forkynner-ordenen (OP, Ordo Fratrum Praedicatorum. Dominikanerordenen).