DAVID OG DEN FRANSKE REVOLUSJON

Hvem: v. pater Ellert Dahl
Når: Mandag 2. november
Klokkeslett: 19.30
Hvor: Dominikanernes foredragssal Neuberggaten 15.
Fri adgang: Gaver går til oppussing av kirkens interiør.

David er det sjeldne eksempel på en maler som har vært dypt politisk engasjert, men som har bevart sin kunstneriske identitet, tvers gjennom revolusjonen og Napoleons seier og fall. Davids skjebne gjenspeiler Frankrikes dramatiske historie.