Etter en lang prosess er tidligere ordensbror Kjell Arild Pollestad laisert. Brødrene i St. Dominikus kloster støtter opp om biskopens oppfordring til å be for ham, og for alle som sørger over hans avgang som prest og som ordensbror.

Les mer på bispedømmet nyhetsside >>