HELLIGDAG 1. søndag i fasten, år C

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

MESSETIDER VINTEREN 2019 

Les mer… 

 

ROSENKRANSBØNN I FASTETIDEN

Fredagene i fastetiden besrosenkransbønnen i St. Dominikus kirke kl. 18.30, hverdagsmessen følger.

BOKLANSERING

Eivor Andersen Oftestad: «The Lateran Church in Rome and the Ark of the Covenant.» Onsdag 27 mars kl. 18.30 i Dominikanernes foredragssal.
Introduksjon, samtale, bobler og enkel servering!
Les mer om arrangementet på facebook

MARIAFORENINGEN

medlemsmøte med p. Pål tirsdag 5. mars etter messen i St. Olav Domkirke
kl. 11.00.

SKRIFTEMÅLET – EN GAVE Å PAKKE UT

v. p. Ole Martin Stamnestrø, onsdag 13. mars kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5. Lett servering fra kl. 18.30. («Katolsk grovbrød».)

INNVANDRINGEN AV JØDER TIL NORGE

ved Espen Søbye og Marta Gjernes, onsdag 13. mars kl. 19.00 i Jødisk Museum, Calmeyers gate. Entré kr. 50.-.
Påmelding: pamelding@jodiskmuseumoslo.no

ST. PATRICK`S DAY

Mass in Irish and English 15. mars kl. 18.00-1915 in St. Olav Cathedral. Coffee and cake in Menighetssalen.

SALIG ER TØRSTEN

En dag for det indre livet, lørdag 16. mars kl. 9.30 -17.00, i Filadelfia, St. Olavs gate 24. Med bl.a. sr. Anne Bente Hadland.
Pris: Kr. 400.- (kr. 300.- studenter, trygdede.)
Arr.: Areopagos og tidsskriftet STREK. Les mer og påmelding her…

KLOSTERHELG I MUNKEBY MARIAKLOSTER

Levanger 29.-31. mars, for menn 18 – 40 år. Kr. 500- .
Påmelding: post@munkeby.net innen 15. mars.

TRO I GODE OG ONDE DAGER

Hva gjør at vi holder fast ved vår kirketilhørighet. Billedkunstneren Grete Refsum, Den katolske kirke, og pedagog Maisi Bäckman, Den ortodokse kirke. Lørdag 30. mars kl. 14.00-16.00
i dominikanernes foredragssal. Lett servering. Entré kr. 50.-.
(Arr. «Også vi er Kirken» og «Katolsk-ortodoks Akademi».)

TIDEBØNNENE – BÆREKRAFTIG BØNNELIV

av Karl Gervin, Sr. Elizabeth Sweet og sr. Sheryl Chen, Tautra, St. Olav Forlag 2018, presenteres av Karl Gervin på kirkekaffen i St. Dominikus etter høymessen søndag 31. mars.

MARIAFORENINGEN

møtes med p. Jo Neve tirsdag 2. april etter messen i St. Olav kl. 11.00

 

VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER

Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org