Messetider og tidebønner

Alle er velkomne til dominikanerne.

Mandag – fredag:
kl. 07.30 Laudes
kl. 18.30 Messe, vesper (kirken åpner kl 18.00)

Lørdag:
kl. 08.30 Laudes
kl. 18.00 Messe, vesper (kirken åpner kl 17.00)
Skriftemål i kirken på lørdager kl. 17.00-17.45, eller etter avtale.

Søndag:
kl. 08.30 Laudes (kirken åpner kl 08.00)
kl. 09.00 Messe
kl. 11.00 Høymesse, kirkekaffe etter høymessen

mde