Informasjon om venneforeningen
Bli medlem

Styret i venneforeningen

Foreningen St. Dominikus klosters venner ble stiftet den 8. april 2015. Styret er valgt for en periode på 3 år. Foreningen er registrert i Enhets- og Frivillighetsregisteret.

Org.nr.: 915 370 519

@ E-post: post@klostervenner.no

 Adresse:
St. Dominikus klosters venner
v/Styreleder
c/o Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo

Styreleder
Halldor Slettebø

Nestleder
Sindre Bostad

Styremedlemmer

Grace Elizabeth Loe Tollefsen
Eirik Bliksrud
Eirik Aavitsland

Vara
Oddbjørn Sørmoen
Bjørn O. Øiulfstad

Revisor
Harald Lilleby

Valgkomité
Elisabeth Helland, Berit Holth og f. Jon Atle Wetaas OP

Vedtekter og årsrapporter

 Vedtekter

 Protokoll fra Årsmote 2019

Årsmelding 2018

 Protokoll fra Årsmote 2018

 Protokoll fra Årsmøte 2017

 Protokoll fra Årsmøte 2016