Informasjon om venneforeningen
Bli medlem
 
 

Styret i venneforeningen

Foreningen St. Dominikus klosters venner ble stiftet den 8. april 2015. Styret er valgt for en periode på 3 år. Foreningen er registrert i Enhets- og Frivillighetsregisteret.

Org.nr.: 915 370 519

 Vedtekter

 Protokoll fra Årsmøte 2017
 Protokoll fra Årsmøte 2016

 

@ E-post: post@klostervenner.no

 Adresse:
St. Dominikus klosters venner
v/Styreleder
c/o Dominikanerne
Neuberggaten 15
0367 Oslo

Styreleder
Sindre Jacob Bostad
 905 42 238
 SJB@pv.eu

Nestleder
Hilde Bliksrud

Styremedlemmer

Haldor Slettebø, Vegard Bruun Wyller og Elizabeth Loe Tollefsen

Vara
Oddbjørn Sørmoen og Bjørn O. Øiulfstad

Revisor
Harald Lilleby

Valgkomité
Elisabeth Helland, Berit Holth og f. Jon Atle Wetaas OP