Foto: f. Haavar Simon Nilsen

Messe med bønn om kall

Når: Torsdag 6. oktober
Tid og sted: Kl. 18.30 i Sankt Dominikus kirke

Kaffe etter messen, i dominikanernes foredragssal. Søster Mette Andrésen deler en betraktning og maleren Liv Benedicte Nielsen forteller om Legfransiskanerne.

Alle er hjertelig velkomne.