Søndag 2. okt., 27. søndag i det alminnelige kirkeår, År. C.

 

INTROITUS: Salig det folk hvis Gud er Herren.
GRADUALE: Lytt til Herrnes røst idag, forherd ikke deres hjerter.

 

KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
Vårt VIPPS-NUMMER er: 21991
St. Dominikus Kirke og Kloster kan nå også motta penger via VIPPS.

LITURGISK KALENDER
Tirsdag 4. oktober: Den Hellige Frans av Assisi
Fredag 7. oktober: Vår Frue av Rosenkransen

SAKRAMENTENE: MESSEN – NATTVERDEN
Mandag 3. oktober kl. 19.30 v. f. Ellert Dahl i Dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding. Foredraget er en del av kurset «Innføring i katolsk troslære, Katolsk Tro og liv». Mandag 10.oktober: Botens sakramente, sykesalving, v. f. Ellert Dahl. Les mer…

MESSE MED BØNN OM KALL
Torsdag 6. okt. kl. 18.30 i St. Dominikus Kirke. Etter messen kaffe, søster Mette Andrésen deler en betraktning og maleren Liv Benedicte Nielsen forteller om Legfranciscanerne. Alle velkommen.

A BIBLE STUDY GROUP FOR YOUNG ADULTS, «SINAPIS»
wednesdays at 5 p.m. at Katarinahjemmet. Leader: Sheeba Jem. One may sing vespers with the sisters at 6 p. m.
cf. Les mer…

BOKLANSERING
KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM TUSEN ÅR, søndag 2. oktober kl. 13.30-15.30 i Mariagården, Akersveien 16. Blant forfatterne: Biskop Bernt Eidsvig, Bernt T. Oftestad, sr. Else Britt Nilsen, Jan Schumacher. Red. Liv Hegna.

ORGELKONSERTER I ST. OLAV DOMKIRKE
Første tirsdag i måneden etter messen kl.11.00. Merk tiden!
4. oktober: Vegar Sandholt.
1. november: Otto Christian Odland.
6. desember: Vegar Sandholt.

FELLESSKAPET SANT’EGIDIO
Tirsdag 4. oktober kl. 18.45 møtes felles til bønn i St. Josephs kapell. Deretter samtale i Mariagården.

KATOLSK GROVBRØD – ÅNDELIG NÆRING FOR SULTNE SJELER
Dørene åpnes for suppeservering kl. 18.30. man kan ta del i messen i Domkirken kl. 18.00.

Onsdag 5. oktober: kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5.
p. Pål Bratbak: Messen – troen og livet.
Onsdag 19. oktober: kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5.
Bernt T. Oftestad: Kristi offer – vårt offer.

PAVEN OG KLIMAENDRINGER
Tirsdag 18. oktober i St. Hallvard, etter aftenmessen kl. 18.00. Inviterer Legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm til sin årlige Åpen Kveld. Søster Katarina Pajchel taler om «Laudato Si». Alle velkommen.

OM «LAUDATI SI»
Onsdag 19. okt. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. v. Terje Osmundsen, styreleder i Caritas Norge. Fri adgang, ingen påmelding. (Arr.: St. Dominikus Klosters Venneforening). Les mer…

ST. JOSEPH RETRETTSENTER, GREFSEN
Retrett tors. 20. okt – søn. 23. okt. v. Hilde R. Myhrer og P. Erik Ruud. kr. 2000.- Påmelding: retrett@stjoseph.no

AKADEMIET «OGSÅ VI ER KIRKEN»
Mandag 31. okt. kl. 19.00 i St. Hallvard. Professor Sturla Stålsett om Oscar Romero, biskopen som ble drept ved alteret. www.ogsavierkirken.no


DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org