Brødre og søstre,

et gjennomgangstema i Evangeliets fortellinger, er ofte forholdet mellom Guds folk og hedningene, eller; mellom den gamle og den nye pakt.

Når vi i dag hører at Jesus vandret i landet omkring byene Tyros og Sidon, betyr det at han var utenfor det jødiske området, eller; i utlandet. Den kananeiske kvinnen som ber om hjelp for sin datter er med andre ord en utlending. Jesus, som var kommet som jødenes Messias, vil derfor avvise henne, og sier: Jeg er ikke sendt til andre enn Israels bortkomne får. Men fordi kvinnen viser så sterk tro, gir han likevel etter. Og nettopp hendelser som dette bidro til at troen på jødenes Messias kunne sprenge de rigide rammene i jødedommen, slik at troen på Kristus spredte seg også til folk uten en jødisk bakgrunn.

Flere kristne bevegelser har i tidens løp forsøkt å forkaste den jødiske Bibel, for bare å holde seg til Det nye Testamentet. Men teologene understreker hvor viktig det er for likevekten i troen at vi fortsetter å holde oss nær den gamle pakt. For fra den henter den nye all sin mening! Riktignok kan vi undre oss over hva historier om krig og grusomheter i Det gamle Testamentet har med troen på Kristus å gjøre, og hvilket gudsbilde de ønsker å formidle!? Men, som Origenes sa; selvsagt kan dette virke støtende, men det er viktig å kjenne hele Skriften, for å finne frem til dens mystiske mening! Og siden hele Skriften er inspirert av Gud, må det på en mystisk måte være gjennom hele Skriften at Gud ønsker å formidle sannheten! Både sannheten om mennesket, óg Sannheten om seg selv!

Men for å forstå Skriftenes mystiske mening, må vi utforske den, og fordype oss i det faktum at Gud alltid har åpenbart seg i sitt eget folks historie, – den vi kaller frelseshistorien. Ikke bare som en flammende tornebusk, eller en stemme fra en sky, men gradvis og i samlivet med sitt folk. Og selv om Gudsfolkets historie har en del fæle ting å fortelle, om svik og opprør, hat og ulydighet, så har den også, og ikke minst, en masse å fortelle om kjærlighet, tilgivelse og forsoning! Frelsens historie har nemlig åpenbart seg forsiktig, og litt etter litt, for til slutt å bli til en vakker, men komplisert, kjærlighetshistorie. En kjærlighetshistorie om Guds kjærlighet til sitt folk, og om hans folks kjærlighet til sin Gud. Og denne frelsens kjærlighetshistorie lærer oss svært mye, for gjennom den kan vår tro utvikle seg. Akkurat som den utvikler seg i våre liv. Kristentroen utvikler seg nemlig ikke etter en fast oppskrift som er bestemt på forhånd. Derfor kan ingen gi noe fasitsvar på hvordan vi skal oppnå evig salighet. Troen er vårt indre livs dynamikk, en kjærlighetens samlivsdynamikk, mellom Gud og vår egen sjel.

Guds åpenbaringer i den gamle pakt, handler helt fra begynnelsen av om Kristus. For Kristus er Guds Ord, akkurat som Skriften er Guds Ord. Men dette kommer først til syne i den nye pakt. I skapelses -beretningen sier Gud: La OSS skape mennesket i VÅRT bilde, – og enkelte forskere har ment at dette er en rest etter polyteismen, eller troen på flere guder. Men vi som kjenner litt til Den hellige Skrifts mystiske mening, vet at det handler om Den hellige Treenighets indre liv. At Gud skapte mennesket som et avbilde av han som senere skulle komme. Kirkefedrene sier at den gamle pakt ble vevet på renningen av de bildene som først ble åpenbart i Evangeliefortellingene. Det var derfor Jesus kunne lese fra profeten Esaias i synagogen i Nasaret, og samtidig både si og mene der og da; I dag er disse ordene gått i oppfyllelse! – Jesus bad også salmene i Salmenes bok, og gjorde disse salmenes ord til sine. Derfor kunne han rope de første ordene i salme 21 da han hang på korset; Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg. Selvsagt hadde ikke Gud forlatt ham, han var jo en del av den hellige Treenighet, men fordi han hadde tatt vår menneskenatur opp i seg, kunne han rope med den samme vonde følelsen av gudsforlatthet som av og til også kan ramme hver og en av oss.

Den kananeiske kvinnen vi hører om i dagens Evangelium, sa at selv hvalpene får spise de smuler som faller fra deres herres bord. Og på samme måte, brødre og søstre, kan alle jordens folk få lov å nære seg av smulene som faller ned fra Den hellige Skrift, slik at mennesker over hele verden, til slutt fullt ut vil kunne greie å forstå hva som er Sannheten i Skriftens dypeste, mystiske mening!

+ I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen