Søndag 22. november kl. 11:00 
Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. presiderer høymessen i St. Dominikus kirke.