Det levende treet – ny bok av pater Ellert Dahl OP

Boken fås kjøpt på St. Dominikus kloster, Katarinahjmmet og i St. Olav bokhandel. Du kan også bestille boken rett hjem: Bestill boken her…

Vår eldste dominikanerbror i Oslo, pater Ellert Dahl, kommer ut med ny bok, – et verk som det går lovord om lenge før den er kommet i bokhandelen! «Det levende treet – vår trosarv gjennom tidene» er boken som tar for seg den kristne tros utvikling fra utgangspunktet i Det gamle testamente og frem til vår tid.

 

Noen glimt fra boklanseringen…

Innsamlingsaksjon

Pater Ellert avslutter bokprosjektet, men planlegger en foredragsserie om kirkekunst og -arkitektur fra Puglia-regionen (i og rundt Bari) og Napoli i Sør-Italia neste høst. Vi vil invitere alle venner av pater Ellert å støtte hans videre foredragsplaner ved å gi en pengegave til reisekassen.

Du kan gi ditt bidrag ved
Vipps: 21991
Kontonr. 1602.05.07148
Gaven merkes med: “Pater Ellert Dahl 90 år».

Om boken

Som et levende tre har vår felles tro vokst frem av Skriften og Kirkens tradisjon. Det trosfrøet som ble sådd i Abrahams bryst og slo rot i hele gudsfolket, ble forvandlet og guddommeliggjort i Kristus. Gjennom tidene har det vokst og forgrenet seg i den kristne kirke. Den katolske tro er den modne frukt av dette levende treet, hevder forfatteren.

Boken berører alt som hører inn under begrepet «Guds åpenbaring»: Det gamle og Det nye testamentet og alt som hører med i Kirkens trosskatt deretter – fra konsiler og kirkefedre til sakramentslæren. Gud selv er den beste pedagog, og han kjenner pedagogikkens grunnregel: at alt som meddeles, må tilpasses den lyttendes kapasitet.

Boken henvender til alle som søker Gud, først og fremst katolske kristne – både den søkende, den tvilende og den «vel etablerte», ikke minst. Den er en kilde til kunnskap og inspirasjon for alle.

Boken fås kjøpt på St. Dominikus kloster, Katarinahjmmet og i St. Olav bokhandel. Du kan også bestille boken rett hjem: Bestill boken her…

Foto: Anna Foss