En dansk forsker publiserer kilder. se lenke nederst til venstre,: Dominikanerordenens historie.