Dominikanerkirken i Kosice, Slovakia

Dominikanerkirken i Kosice fra slutten av 1200-tallet er byens eldste og høyeste kirke. Den ble bygget i en kombinasjon av romansk og gotisk stil. Innvendig er den rikt dekorert med veggmalerier. Kirken ble skadet av brann i 1556, men gjenoppbygget i barokk stil i det 18. århundre. Det foregår nå et restaureringsprosjekt med støtte fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA Grants.

I dette restaureringsprosjektet er dominikanerne i Oslo vennskapskloster for de slovakiske brødrene. Gjennom å være prosjektpartnere kan brødrene utveksle erfaringer og kunnskap og bygge nettverk over landegrensene. Se informasjon om prosjektsamarbeid innen EEA Grants-ordningen på siden Partnership Guide – Participate in the EEA and Norway Grants.

Brødrene i Kosice har laget en film som viser den vakre kirken, dens historie og det pågående prosjektet, se https://www.youtube.com/watch?v=gzzLzZ_ppXY