hver søndag kl. 18.00 i St. Josephs Kirke, Akerveien 6.