Festmesse mandag 8. aug.

Fr. Jon Atle og sr. Mette (2015)

Mandag 8. august feirer vi Dominikanerordenens grunnlegger den hellige Dominikus med festmesse kl. 18.30 i St. Dominikus kirke.

Pontifikalmesse ved Biskop Bernt Eidsvig i anledning søster Mette Andrésens 50 års jubileum som søster. Kirke-vin på Katarinahjemmet. Les mer om sr. Mette…

Alle velkommen!

 
 
 
 

O, Kirkens lys

O, Kirkens lys, hellige fader Dominikus, Sannhetens lærer,
be for oss, dine barn,
som ennå går på pilgrimsvei mot troens mål.
Hellige fader, du nådens forkynner,
når vi tviler på Guds nåde, kom oss til hjelp.
Tålmodighetens lærer, hjelp oss å vise veien til Gud.
Før oss faderlig,
dag for dag inntil vårt livs ende,
og i vår dødstime foren oss med de salige til evig tid.

(LH 632, Prosesjonsantifon, inspirert av O lumen Ecclesiæ)