Om livet i Lunden kloster. Dominikanerkloster etablert i Oslo 1952.