Den nye pakt, Jesus Kristus

Åpent foredrag v. fr. Arne Fjeld.
Mandag 11. sept. kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal.

Fri adgang, ingen påmelding. Foredraget er en del av kurset Katolsk tro og liv. Alle er velkomne til foredraget!

Les mer om Katolsk tro og liv…